-

Elérhetőségek

Szilvágy Község Önkormányzata

Cím: 8986 Szilvágy,
Béke utca 18.
Telefon:
+36/92/351-733
+36/30/288-0782
E-mail:
szilvagyionkorm@gmail.com


Hirdetmények

Szilvágy Béke út 20.szám alatti ingatlan hasznosításaH I R D E T M É N Y

 

 

 

Szilvágy Község Önkormányzata pályázatot ír ki az önkormányzat tulajdonát képező 8986 Szilvágy, Béke u. 20. (196/2. hrsz.) szám alatti ingatlan hasznosítására, bérbe adására, az ingatlan bolt és kocsma része együttesen vagy külön-külön is bérbe vehető.

 

A pályázat benyújtásának határideje: 2022. február 15.

 

Az ingatlan 2022. március 1. napjától vehető bérbe.

 

A pályázat elbírálásánál előnyben részesül az a pályázó, aki az ingatlan kocsma és bolt részének együttes hasznosítására nyújt be pályázatot.

 

A képviselő-testület együttes hasznosítás, bérbeadás esetén a bérleti díjat 70.000 Ft/hó + rezsiben állapítja meg, amennyiben a pályázó csak a kocsma részt kívánja bérbe venni, a bérleti díj összege 50.000 Ft/hó + rezsi.

 

Pályázathoz csatolandó dokumentumok:

-pályázó írásos szándéknyilatkozata a kocsma és/vagy bolt bérbevételi szándékáról, illetve arról, hogy vállalja az önkormányzat által meghatározott feltételek teljesítését, nyertes pályázat esetén bérleti szerződés megkötését,

-nyilatkozat, hogy a pályázó egyéni vállalkozó, vagy cég, mely jogosult vendéglátóhely és/vagy bolt üzemeltetésére, vagy a szükséges engedélyek beszerzése folyamatban van, és azokat legkésőbb a bérleti szerződés megkötéséig bemutatja,

-nyilatkozat arról, hogy a vállalkozó vállalja a szükséges engedélyek beszerzését a vendéglátóhely és/vagy bolt üzemeltetésére a hatályos jogszabályoknak megfelelően.

 

A pályázatot a Zalabaksai Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzőjének címezve (8971 Zalabaksa, Rákóczi u. 24.), írásban, zárt borítékban kell benyújtani, a borítékon fel kell tüntetni: „Pályázat Szilvágy, Béke u. 20. ingatlan bérbevételére”.

 

 

Szilvágy, 2022. február 1.

 

 

 

 

 

 

                                                                                   Péntek Katalin sk.

                                                                                   polgármester  

                                   

 

 

 


Vissza az előző oldalra!
Szilvágy Község Önkormányzata - Magyar