Elérhetőségek

Szilvágy Község Önkormányzata

Cím: 8986 Szilvágy,
Béke utca 18.
Telefon:
+36/92/351-733
+36/30/288-0782
E-mail:
szilvagyionkorm@gmail.com


Szilvágy - Közbeszerzés


Beruházás bemutatása

A projekt célja összhangban a TOP-2.1.3-15 konstrukcióval Szilvágy község környezetbiztonságának növelése és a helyi vízkár veszélyeztetettségének csökkentése. 

Elsődleges cél az ár és belvíz veszélyeztetettségi szempontból erősen veszélyeztetett Szilvágy község környezetbiztonságának növelése a meglévő csapadékvíz-elvezető, belvízelvezető rendszer különböző műszaki megoldásokkal történő felújításával, a hiányzó elvezető építmények kialakításával.

További cél a megújult csapadékvíz-elvezető rendszer hosszú távú fenntarthatóságának biztosítása, amely segíti a további környezeti károk elkerülését, valamint a fejlesztés megvalósításával a csapadékvíz okozta károk minimalizálása, az épített környezet értékeinek megóvása, amely által jelentősen nő az itt élők környezetbiztonsága, és jelentősen csökken a település veszélyeztetettsége. 

A fejlesztés során a belterületet veszélyeztető vízfolyások lokális vízkár elhárítási fejlesztései (belterületen áthúzódó vízfolyások és csatornák, valamint a belterületről elvezetett csapadékvizeket befogadó vízfolyások és belvízelvezető csatornák) valósulnak meg. 

A tervezett létesítmények Szilvágy község Béke (7405 közl. út) és Ady Endre utca közterületeken kerülnek megépítésre. A projekt eredményeként a településen összesen 3 284 m hosszúságban kerül felújításra a csapadékvíz elvezetési hálózat. 

Az árkok rekonstrukciója mellett, Szilvágy község déli felén elhelyezkedő mezőgazdasági területekről lezúduló csapadékvíz intenzitásának és a hordalék csökkentése céljából az Ady Endre út déli végén kerül kialakításra egy hordalékfogó gát. Mindezek mellett a projekt keretében sor kerül szemléletformálási akció megvalósítására.

A víz, mint alapvető emberi szükséglet kiemelkedően fontos a mindennapi életben. A projekt részét képező szemléletformáló tevékenységek esetében is a víz fontosságának hangsúlyozása a cél.

A projekt elsődleges célcsoportja Szilvágy község lakossága azért, hogy a jövőben tudatos fogyasztóvá válhassanak, és felelősen tudjanak gazdálkodni a vízzel, hiszen a vízkészletek véglegesek.Csatolt fájl(ok)

Vissza az előző oldalra!
Szilvágy Község Önkormányzata - Magyar