-

Elérhetőségek

Szilvágy Község Önkormányzata

Cím: 8986 Szilvágy,
Béke utca 18.
Telefon:
+36/92/351-733
+36/30/288-0782
E-mail:
szilvagyionkorm@gmail.com


Pályázatok

VP6-7.2.1-7.4.1.2-16VP6-7.2.1-7.4.1.2-16

Kedvezményezett neve:

Zalabaksa Község Önkormányzata (konzorcium vezető)

Kerkabarabás Község Önkormányzata (konzorciumi tag)

Pusztaapáti Község Önkormányzata (konzorciumi tag)

Szilvágy Község Önkormányzata (konzorciumi tag)

 

Pályázati felhívás neve: Külterületi helyi közutak fejlesztése, önkormányzati utak kezeléséhez, állapotjavításához, karbantartásához szükséges erő- és munkagépek beszerzése

 

Pályázati felhívás kódszáma: VP6-7.2.1-7.4.1.2-16

 

Projekt címe: Erő- és munkagépek beszerzése Zalabaksa és térségében

 

Projekt azonosító száma: 1827179535

 

Szerződött támogatás összege:

2018. március 23-án kelt támogatói okirat alapján: 19 999 991 Ft

 

Zalabaksa Község Önkormányzata részére megítélt támogatás összege: 10 083 041 Ft

Kerkabarabás Község Önkormányzata részére megítélt támogatás összege: 6 870 569 Ft

Pusztaapáti Község Önkormányzata részére megítélt támogatás összege: 2 365 808 Ft

Szilvágy Község Önkormányzata részére megítélt támogatás összege: 680 573 Ft

 

Támogatás mértéke (%-ban): 90%

 

Projekt tartalmának rövid bemutatása:

Az Erő- és munkagépek beszerzése Zalabaksa és térségében című projekt két ütemben valósul meg. A Zalabaksa Község Önkormányzata által vezetett 4 tagú konzorcium 1 db erőgépet és 4 db munkagépet szerez be a kezelésükben lévő utak fenntartásához, állapotjavításához, karbantartásához szükséges gépi feltételek megteremtése érdekében.

A fejlesztés eredményeként költséghatékonyabban és az erőforrások hatékonyabb kihasználásával valósulhat meg Zalabaksa és térségében az önkormányzati utak kezelése, amely hozzájárul a vidék élhetőségének javításához.

 

1. mérföldkőig megvalósuló tevékenységek:

A támogatási kérelmünkkel kapcsolatban pozitív támogatói döntésről kaptunk értesítést és a kapcsolódó támogatói okiratot 2018. március 26-án vettük át.

A tervezett mérföldkövek elérési dátumának módosítására változásbejelentőt nyújtottunk be 2018. május 11-én, amelyet 2018. június 13-án elfogadtak.

A beruházás összköltsége alapján a projekt megvalósítása érdekében a konzorcium tagjai közbeszerzési eljárás lefolytatására kötelezettek voltak, amelynek előkészítése hosszabb időt vett igénybe, ezért 2019. március 20-án kimentési kérelemben kértük a támogatói okirat átvételétől számított 12 hónapon belüli elszámolási kötelezettség módosítását, amelyet 2019. április 11-én elfogadtak.

 

Sikeres közbeszerzési eljárás lefolytatása után adásvételi szerződést kötöttünk 2019. október 31-én a nyertes ajánlattevővel.

A szerződésben vállalt szállítási határidőket figyelembe véve 2019. december 17-én ismételten változásbejelentőt nyújtottunk be a megvalósítás ütemezésének módosítására, amit 2020. január 6-án fogadtak el.

 

Az 1. ütemben 2020. január 8-án 1 db erőgépet és 1 db munkagépet (padkakaszát) szállított le a nyertes ajánlattevő, megtörtént az eszközök üzembe helyezése.

 

A konzorcium közös megállapodása alapján az erő- és munkagépek megfelelő és szakszerű kezelése érdekében 1 fő gépkezelő, traktorost vett fel alkalmazásba Zalabaksa Község Önkormányzata 2020. január 6-tól, aki napi 8 órában látja el a feladatait.

 

A konzorciumi tagok honlapján a kötelező tájékoztatás és nyilvánossághoz kapcsolódó feladatok ellátásának részeként közzétettük a projekt összefoglalóját.

 

Az 1. mérföldkőben tervezett tevékenységek megvalósításával 2020. március 10-én benyújtottuk az 1. kifizetési kérelmet.

 

2. mérföldkőig megvalósuló tevékenységek:

 

A megvalósítás 2. ütemében a nyertes ajánlattevő Zalabaksa, Pusztaapáti és Szilvágy községek részére 1-1 db szárzúzót, tolólapot és sószórót szállított le.

Megtörtént a gépek, eszközök használatához kapcsolódó gyakorlati ismeretek átadása, a gépek üzembe helyezése és átadták a kapcsolódó dokumentumokat.

 

A kötelező tájékoztatás és nyilvánosság feladataihoz kapcsolódóan elkészült és kihelyezésre került 1 db A3-as projekttábla.

 

A projekt legfontosabb eredménye, hogy a konzorcium tagjai rendelkeznek azokkal az eszközökkel, amelyekkel el tudják végezni a szükséges útkezeléshez kapcsolódó feladatokat és a jövőben nem lesz szükségük (vagy csak speciális esetben) bérmunka igénybevételére ezek ellátásához.

 

A projektet eredményesen lezárult, a pályázatunkban megfogalmazott célokat az erőgép és munkagépek beszerzésével, sikeres üzembe helyezésével és az 1 fő gépkezelő munkatárs felvételével teljesítettük.

A konzorciumot alkotó települések közösségét az arculati elemeket tartalmazó projekttábla kihelyezésével, a projektről szóló összefoglaló települési honlapokon való közzétételével és egy sajtóhír megjelentetésével (http://www.zalatajkiado.hu/ujsagok/lenti/lenti_2020_03.pdf - Közös fejlesztés valósulhatott meg) tájékoztattuk a beruházás eredményes megvalósításáról. A beszerzett eszközök jelentős mértékben megkönnyítik a települések külterületi útjainak karbantartását, kapcsolódó zöldfelületek kezelését és hozzájárulnak ezek fenntartásához.

 

Projekt tervezett befejezési dátuma: 2020. február 28.

 

Projekt tényleges befejezési dátuma: 2020. február 28.

 

Feltöltés: 2020. január 10.

Frissítés: 2020. február 28.

 


Vissza az előző oldalra!
Szilvágy Község Önkormányzata - Magyar